godzinyTel.: +48 (59) 822 33 00      Pon. - Pt.: 7:00 - 15:30  

RPOWP Działanie 1.1.2

ue top

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Informujemy, iż firma BAGRAMET Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Wdrożenie innowacyjnych technologii do procesu produkcyjnego BAGRAMET Sp. z o.o. skutkujące poszerzeniem oferty drogą do rozwoju i umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działanie/Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Inwestycja polega na podniesieniu innowacyjności potencjału technologicznego firmy poprzez  wdrożenie do procesu produkcyjnego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, dzięki czemu możliwe stanie się poszerzenie oferty o nowe i udoskonalone produkty, co umocni pozycję konkurencyjną BAGRAMET Sp. z o.o. na rynku krajowym  i zagranicznym. Bytów, 30.12.2013r


RPOWP Działanie 1.2

ue top


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Informujemy, iż firma BAGRAMET Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Wdrożenie innowacyjnych technologii malowania proszkowego i gięcia blachy w przedsiębiorstwie BAGRAMET skutkujące udoskonaleniem i poszerzeniem oferty produktowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Inwestycja polegała na podniesieniu innowacyjności potencjału technologicznego firmy poprzez  wyposażenie zakładu i jego laboratorium w nowoczesny park maszyny i urządzenia, dzięki czemu możliwe stało się poszerzenie oferty produktowo – usługowej o nowe i udoskonalone produkty oraz usługi, co umocni pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku krajowym  i zagranicznym. Bytów, 5.07.2013r.POIG 6.1

ue top2

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa Informujemy, iż BAGRAMET Sp. z o.o. otrzymał wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu dla Firmy Bagramet Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 6 Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu. „Inwestujemy w waszą przyszłość” Bytów, 12.03.2013r.