Aktualne projekty UE

BAGRAMET Sp. z o.o.

realizuje Projekty dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

a także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: