Tel.: + 48 (59) 822 33 00      Pon. - Pt.: 7:00 - 15:00    |    E-mail: biuro@bagramet.eu

Maszyny z kaszub

maszynyzkaszubW 2010r. BAGRAMET Sp. z o.o. podpisał deklarację współpracy z przedsiębiorstwami wykorzystującymi w swych procesach technologicznych szerokie spektrum technologii obróbki stali i współpracującymi ze sobą w ramach inicjatywy producenckiej pod nazwą „MASZYNY Z KASZUB”. Celem działania inicjatywy jest:

  • wspólne działania marketingowe i promocyjne realizowane na rynku krajowym i zagranicznym, dostosowywanie produkcji do wymogów rynku, informowanie się o planach inwestycyjnych i kierunkach rozwoju ofert każdego z partnerów,

  • wzajemna współpraca i wspieranie się w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, ale również poszukiwanie możliwości wykorzystywania posiadanego parku maszynowego i możliwości w obróbce metali dla realizacji nowych usług, produktów i konstrukcji metalowych,

  • dążenia do tworzenia w każdym we współpracujących przedsiębiorstw laboratoriów i pobudzanie działalności badawczo – rozwojowych współpracujących przedsiębiorstw w kierunku wykorzystania różnych technologii obróbki stali ich doskonalenia i aplikacji do procesu produkcji wprowadzanych na rynek nowych produktów i produktów,

  • nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowymi oraz producentami parku maszynowego wykorzystywanego w obróbce metali w celu poszukiwania nowych rozwiązań dla realizowanego przez współpracujące firmy procesu technologicznego oraz rozwiązań konstrukcyjnych dla oferowanego asortymentu.

www.maszynyzkaszub.pl

Davis Property Management

Cat Hair Remover
Cat Hair Remover