Tel.: + 48 (59) 822 33 00      Pon. - Pt.: 7:00 - 15:00    |    E-mail: biuro@bagramet.eu

Polityka jakości

Deklaracja polityki jakości

Polityka Firmy BAGRAMET Sp. z o. o. sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby  oferowane wyroby/usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych oraz międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:
  • oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby/usługi, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
  • wysoki poziom jakości usług, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo wyrobów/usług.
Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:
  • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy PN-EN ISO 9000:2008 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami  i odbiorcami materiałów/wyrobów/usług,
  • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,
  • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
  • planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałością,
  • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.
Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień. Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.
Prezes Zarządu Firmy jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.
Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Prezesa Zarządu Firmy, który podpisał się poniżej.

Bytów, dnia 04.05.2009r.

Prezes Zarządu

Tomasz Baranowski

Davis Property Management

Cat Hair Remover
Cat Hair Remover